Informationen

Sulje

Mer information om tjänsten

Fråga museet är en gemensam webbinformationstjänst för sju finländska museer. Du kan ställa frågor till museerna i anslutning till deras specialområden via tjänsten. På den här sidan kan du skicka fotografirelaterade frågor med bifogade bilder till Helsingfors stadsmuseum.

Helsingfors stadsmuseum svarar på frågor som skickats via tjänsten till den e-postadress som frågeställaren uppgett inom en vecka från att frågan mottagits. Svarstiden kan emellertid vara längre under allmänna semesterperioder. Längre svarstider meddelas separat på denna sida.

Frågor och kommentarer som skickas via tjänsten samt givna svar sparas i Helsingfors stadsmuseums databas. En del av frågorna och svaren publiceras redigerade på tjänstens webbplats. Frågeställarens namn publiceras inte, utan frågeställarens identitet och kontaktinformation förblir endast i Helsingfors stadsmuseums kännedom. Av bilderna som bifogats till frågan publiceras de för vilka frågeställaren har gett tillstånd. Museet kan också efter eget gottfinnande låta bli att publicera bilder.

Det lönar sig att leta efter svaret på din fråga bland materialet som redan publicerats på sidan. Sökningar kan inriktas på tidigare frågor och svar.

Det är möjligt att lämna kommentarer på givna svar. Kommentarerna skickas till Helsingfors stadsmuseum Museet publicerar endast sådana kommenterarer som kommentatorn har tillåtit att publiceras. Museet kan också efter eget gottfinnande låta bli att publicera kommentarer. Kommentatorn kan välja huruvida namnet ska publiceras i samband med kommentaren eller inte. Om kommentaren innehåller ny information om det som frågats, kan museet uppdatera sitt svar utifrån kommentaren.

Tjänsten är avgiftsfri. För exceptionellt omfattande informationssökningar debiterar Helsingfors stadsmuseum emellertid en avgift. Museet kontaktar frågeställaren ifall frågan kräver en avgiftsbelagd informationssökning.

Upphovsmän
Innehåll och innehållsadministration: Helsingfors stadsmuseum
Teknisk planering och genomförande: Flo Apps Oy
Visuellt uttryck och användbarhet: Kide Concepts

Tjänstens genomförande har finansierats genom Museiverkets understöd för innovativa projekt.

Bilder för logotypen på denna sida och bakgrundsbilder:

© Helsingfors stadsmuseum

Rekisteriseloste Kysy museolta -palvelusta.