Käyttöehdot

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat ja annetut vastaukset tallennetaan Suomen Metsämuseo Luston Kysy museolta -tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain museon tietoon eikä niitä käytetä muihin kuin Kysy museolta -palvelun toimenpiteisiin. Kysyjällä on milloin tahansa oikeus tarkastaa itsestään palveluun tallentuneet/tallennetut tiedot. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista museo perii kuitenkin maksun. Otamme yhteyttä kysyjään mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.