16.8.2021

Uitot Simojärvellä?

Varhaisimpia Simojärven uittopomoja oli sotkamolainen Torvinen. Onko tarkempaa tietoa vuosiluvuista, milloin hän on ollut Simojärvellä uitossa? Onko tietoa Simojärven ensimmäisistä uittovuosista? Onko Simojärven latvavesissä Paasonjoella Arvi Kuuselan uittovuosista tarkempaa tietoa?

Amanuenssi Marko Rikala vastaa:

Hei,
kiitos kysymyksestä. Suomen Metsämuseo Luston kirjastokokoelmassa on Simojoen uittoyhdistyksen lähes kaikki toimintakertomukset vuosilta 1925–1964. Kyseinen uittoyhdistys on niiden mukaan perustettu vuonna 1923, eli kahden ensimmäisen toimintavuoden kertomukset Lustosta puuttuvat. Simojärvi kuuluu Simojoen vesistöalueeseen, joten kävin näitä toimintakertomusaineistoja läpi. Aluksi Simojoen uittoyhdistys jakautui neljään uittopiiriin, joita olivat Portimojärvi–Ruonajoki (pituus 31 km), Ruonajoki–Linnaperä (29 km), Linnaperä–Karisuvanto (35 km) ja Karisuvanto–Jokisuu (15 km). Vuonna 1928 (päätös tehty marraskuussa 1927) uittoyhdistyksen aluetta laajannettiin Toljanjärveen (Toljamojärveen) saakka, ja I piiri jaettiin kahtia Ia- ja Ib -piireihin, eli Toljanjärvi–Portimojärvi (19 km) ja vanha Portimojärvi–Ruonajoki.

Ensimmäinen maininta Simojärvestä on vuoden 1934 toimintakertomuksessa: ”Kesällä ja syksyllä suoritettiin väylänperkauksia Simojärvestä alaspäin koko jokiosalla.” Vuosien 1934 ja 1935 uittokausien välillä Simojoen uittoyhdistyksessä tehtiin uusi piirijako, nyt kymmeneen piiriin, ja tässä yhteydessä uittoyhdistyksen haltuun tuli Simojoen vesistö Simojärvestä aina Perämereen asti.

Simojoen uittoyhdistyksen uittopäällikkönä toimi ilmeisesti alusta saakka jatkosotaan asti inspehtori Olli Mustonen. Hän erosi huhtikuussa 1943 terveydellisistä syistä; seuraaja oli lyhyen aikaa Eelis Hanhivaara (joka varsinaisesti oli yhdistyksen kirjanpitäjä) ja sitten diplomi-insinööri E. A. Väisänen.

Valitettavasti kyseiset toimintakertomukset ovat aika suppeita käsittäen lähinnä hallinnon ja johdon henkilöt ja yhdistyksen osakkaat, lyhyen sivun tai parin selostuksen ko. vuoden uitoista, taseen ja tilintarkastuskertomuksen sekä muutamia tilastoja uittomääristä ja kustannuksista. Näin ollen kummastakaan mainitsemastasi henkilöstä ei niistä ikävä kyllä tietoja löytynyt, eikä Lustossa vaikuta olevan toista lähdettä asiasta. Myöskään Simojärven seudun mahdollisista uitoista ajalta ennen uittoyhdistyksen perustamista ei meillä tietoa ole.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia