9.9.2021

Onko Suomessa ollut säädöstä, jonka mukaan kaadetun puun tilalle piti istuttaa kaksi uutta?

Vuosikymmeniä sitten muistan opettajani kertoneen, että Suomessa oli/oli ollut säädös tai periaate, jonka mukaan jokaisen, joka kaatoi metsästä puun, piti istuttaa kaksi taimea tilalle. Onko jotain tällaista joskus ollut, ehkä 1800-luvulla?

Amanuenssi Marko Rikala vastaa:

Hei,

kiitos kysymyksestä. Tällainen säädös tosiaan löytyy aiemmasta lainsäädännöstä, jota Suomessakin on sovellettu. Niin sanottujen ”hedelmää kantavien puiden” suojelusta – näihin luettiin esimerkiksi pyökki, ruotsinpihlaja, omenapuu, tuomi ja tammi – annettiin Ruotsissa asetus vuonna 1647. Lähtökohta oli näiden puulajien hakkuukielto, mutta jos vaikkapa tammen meni kaatamaan, säädettiin asetuksessa velvoite istuttaa kaksi saman puulajin tainta, tässä tapauksessa siis tammea, tilalle ja pitää lisäksi huoli siitä, että ne lähtevät kasvuun. Ellei näin tehty, seurasi sakkorangaistus. Tammen kohdalla taustalla oli etenkin sen merkitys laivanrakennuspuuna. Tieto löytyy esim. Tapani Tasasen väitöskirjasta ”Läksi puut ylenemähän. Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla” (2004. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 920).

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia