28.8.2023

Mitä tarkoitetaan SY-rodulla?

1930-luvulla julkaistussa matrikkelimaisessa kirjasarjassa ”Suomen maatilat 1–5, Tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista” kerrotaan usean tilan kohdalla, että karja on pääasiassa LSK- ja siat SY-rotua. LSK-rodulle löysin googlettamalla selityksen, mutta mitä tarkoitetaan SY-rodulla?

Amanuenssi Elsa Hietala vastaa:

SY tarkoittaa Suomen Sianjalostysyhdistyksen sikakantakirjaa yorkshirerotua varten. Suomeen tuotiin 1800-luvun jälkipuoliskolla jalostustarkoituksessa ulkomaisia sikarotuja, joista englantilainen yorkshire-rotu osoittautui olosuhteisiimme parhaiten sopivaksi. Ensin useat siankasvattajat risteyttivät yorkshirekarjuja kotimaisten maatiaissikojen kanssa, mutta 1900-luvun alkupuolella maatiaisaines rodussa väheni nopeasti. 1950-luvun alussa 88 % Sianjalostusyhdistyksen kantakirjaan hyväksytyistä sioista oli yorkshirerotua. Yorkshirerodulla on edelleen tärkeä merkitys suomalaisessa sianjalostuksessa.

Lähteet: 
Salokangas, Aarne 1954. Sianhoidon käsikirja. Toinen, perusteellisesti korjattu painos. WSOY, Helsinki.
Salokangas, Aarne 1922. Suomen Sianjalostusyhdistyksen sikakantakirja I. Suomen Sianjalostusyhdistys ry, Tampere.

Yorkshirerotuinen Mikko-karju. Salokangas 1954, 163.

Asiasanat: eläimet, siat, sikatalous

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia