29.1.2024

Mikä oli sukutilan rahallinen arvo 1930-luvulla?

Hei! Katselin tuota Sukutilat.palvelua ja jäi kiinnostamaan sukutilan rahallinen arvo 1930-luvulla. Jos oletetaan että tila on vaikka 300 hehtaaria josta metsää 250 ha ja loput peltoa, ja tavanomainen karja ja trakennukset, niin millaista hintaa siitä olisi pyydetty? Ihan hehtaarihintakin auttaa toki paljon, haen vain mittaluokkaa, en tarkkaa arvoa. Kiitokset jo etukäteen!

Amanuenssi Elsa Hietala vastaa:

Tämä on hyvin hankalasti selvitettävä asia, sillä tilojen pyynti- ja myyntihintoihin ovat vaikuttaneet lukuisat eri tekijät. Suurimpia muuttuvia tekijöitä tässä sinun tapauksessasi on sukulaisten kesken tehty kauppa, jossa tilan arvo on voitu määritellä erilaisia huojennuksia käyttäen hyvinkin erilaiseksi kuin mikä sen markkina-arvo olisi ollut.
Maataloustieteellinen aikakauskirja 1.1.1939 sisältää Lauri Sipilän artikkelin "Tutkimuksia eräitten maatilojen arvioista ja hinnoista erityisesti rakennuspääomaa silmälläpitäen." Artikkeli löytyy kansalliskirjaston verkkopalvelusta digitoituna
Tästä voit halutessasi lukea tilojen arvoja ja niiden muutosta koskevaa tutkimusta. Hinnat artikkelissa ovat tuon ajan rahayksikössä, joten ne voit halutessasi muuntaa nykyrahaksi käyttäen niin ikään verkosta löytyviä rahanarvonmuuntimia (esim. Tilastokeskus). Onnea selvitystyöhön!

Asiasanat: sukutilat

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia