Käyttöehdot

Käyttöehdot

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat ja annetut vastaukset tallennetaan Teatterimuseon Kysy museolta -tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain museon tietoon. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Teatterimuseo vastaa palvelun kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. Yleisinä lomakausina palvelu on kuitenkin suljettu. Palvelun sulkemisen ajankohdat ilmoitetaan erikseen palvelun etusivulla.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista Teatterimuseo perii kuitenkin maksun. Otamme yhteyttä kysyjään mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.