Tietoa palvelusta

Sulje

Kysy museolta on 10 suomalaisen museon yhteinen verkkotietopalvelu, jonka kautta voit lähettää palvelussa mukana olevien museoiden erikoisalaan liittyä kysymyksiä museoille. Tällä sivulla voi lähettää museon toimintaan ja palveluihin liittyviä sekä urheiluhistoriaan ja-kulttuuriin liittyviä kysymyksiä kuvineen Urheilumuseolle.

Urheilumuseo vastaa palvelun kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. Yleisinä lomakausina vastausaika saattaa kuitenkin olla pidempi.

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat, kommentit ja annetut vastaukset tallennetaan Urheilumuseon Kysy museolta -tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain museon tietoon. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Omaan kysymykseen kannattaa etsiä vastausta palvelun sivuilla jo julkaistusta materiaalista. Aiemmin tehtyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin voi kohdistaa hakuja.

Annettuja vastauksia on mahdollista kommentoida. Kommentit lähetetään Urheilumuseolle. Museo julkaisee vain sellaiset kommentit, joiden julkaisuun kommentoija on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kommentteja julkaisematta. Kommentin lähettäjä voi valita, haluaako nimensä julkaistavaksi kommentin yhteydessä vai ei. Jos kommentti sisältää uutta tietoa kysytystä asiasta, museo voi päivittää antamaansa vastausta kommentin perusteella.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista museo perii kuitenkin maksun. Otamme yhteyttä kysyjään mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.

 

Tekijät

Sisältö ja sisällön ylläpito: Urheilumuseo

Tekninen suunnittelu ja toteutus: Flo Apps Oy

Visuaalinen ilme ja käytettävyys: Kide Concepts

Palvelun toteutusta on rahoitettu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksella.

Tämän sivun logon ja taustan kuvat:

© Urheilumuseo

 

Rekisteriseloste Kysy museolta -palvelusta.