Käyttöehdot

Kysy museolta -palvelun kautta lähetetyt kysymykset tallennetaan Suomen valokuvataiteen museon tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain museon tietoon. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Suomen valokuvataiteen museo vastaa palvelun kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. Yleisinä lomakausina palvelu on kuitenkin suljettu. Palvelun sulkemisen ajankohdat ilmoitetaan erikseen tällä verkkosivulla.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista museo perii kuitenkin maksun. Otamme yhteyttä kysyjään mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.