Tietoa palvelusta

Sulje

Kysy museolta on suomalaisten museoiden yhteinen verkkotietopalvelu, jonka kautta voit lähettää palvelussa mukana olevien museoiden erikoisalaan liittyviä kysymyksiä museoille. Tällä sivulla voit lähettää valokuva-aiheisia kysymyksiä kuvineen Suomen valokuvataiteen museolle.

Suomen valokuvataiteen museo vastaa palvelun kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. Yleisinä lomakausina vastausaika saattaa kuitenkin olla pidempi. Pidemmistä vastausajoista ilmoitetaan erikseen tällä sivulla.

Palvelun kautta lähetetyt kysymykset, kuvat, kommentit ja annetut vastaukset tallennetaan Suomen valokuvataiteen museon tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista, vaan kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain Suomen valokuvataiteen museon tietoon. Kysymykseen liitetyistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta.

Omaan kysymykseen kannattaa etsiä vastausta tällä sivulla jo julkaistusta materiaalista. Aiemmin tehtyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin voi kohdistaa hakuja.

Annettuja vastauksia on mahdollista kommentoida. Kommentit lähetetään Suomen valokuvataiteen museolle. Museo julkaisee vain sellaiset kommentit, joiden julkaisuun kommentoija on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kommentteja julkaisematta. Kommentin lähettäjä voi valita, haluaako nimensä julkaistavaksi kommentin yhteydessä vai ei. Jos kommentti sisältää uutta tietoa kysytystä asiasta, museo voi päivittää antamaansa vastausta kommentin perusteella.

Palvelu on maksuton. Poikkeuksellisen laajoista tiedonhauista Suomen valokuvataiteen museo kuitenkin perii maksun. Museo ottaa kysyjään yhteyttä mikäli kysymys vaatii maksullista tiedonhakua.

Tekijät

Sisältö ja sisällön ylläpito: Suomen valokuvataiteen museo

Tekninen suunnittelu ja toteutus: Flo Apps Oy

Visuaalinen ilme ja käytettävyys: Kide Concepts

Palvelun toteutusta on rahoitettu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksella.

Tämän sivun logon  ja taustan kuvat:

Per-Olov Jansson, Virve Laustela, J. O. Mallander, Pietinen, Karl-Gustaf Roos ja Uuden Suomen kokoelma, Suomen valokuvataiteen museo.

Maari Fabritius, Kide Concepts.

© Suomen valokuvataiteen museo

Rekisteriseloste Kysy museolta -palvelusta.