14.12.2018

Saako kuvan henkilöiden nimiä julkaista Facebookissa?

Meillä on facebookissa ryhmä pitäjän historiasta. Sinne tulee paljon valokuvia tunnistettavaksi ja kommentoitavaksi. Nyt siellä heräsi kysymys valokuvissa olevien ihmisten nimistä, eli voiko nimet julkaista? Kysymys on 50-luvulla otetusta rippikuvasta. Ryhmässä olevat jäsenet omistavat julkaisemansa kuvat.

Amanuenssi Sofia Lahti vastaa:

Kysymyksesi on ajankohtainen ja askarruttaa varmasti monia. Facebookin paikkakuntaryhmissähän nimiä ja kuvia on julkaistu ahkerasti jo vuosia, ja monestihan ryhmät ovat olemassa juuri sitä varten: jotta voidaan yhdessä muistella ja kenties kysellä kuulumisia.

Kysymykseen ei ole ihan valmista ja yksiselitteistä vastausta - ei ainakaan meillä täällä museolla. Siihen vaikuttavat monet eri asiat EU:n tietosuoja-asetuksesta Facebookin sisäisiin toimintaperiaatteisiin. Laeissa ja säännöksissä tietosuojaa on mietitty paljon yleisemmällä tasolla. Tietosuoja-asetuksessa tarkoituksena on suojata ihmisen oikeus omien tietojensa hallintaan. Sen mukaan toisen ihmisen henkilötietoja, kuten nimeä tai tunnistettavaa kuvaa, ei saisi julkaista verkossa ilman henkilön itsensä suostumusta. Asetus on tehty ensisijaisesti säätelemään sitä, miten esimerkiksi viranomaiset, yhdistykset tai yritykset käsittelevät vastuullaan olevia suuria henkilötietomääriä.

Facebookin paikkakuntaryhmissä on kyse yksityishenkilöistä, joilla on hallussaan toisten yksityishenkilöiden henkilötietoja eli kuvia ja nimiä. Sielläkin kuvan julkaisijan olisi hyvä kysyä kuvatuilta lupaa, jos suinkin mahdollista, ja ainakin miettiä tarkkaan, ettei kuvia julkaista loukkaavalla tavalla. Esimerkiksi väärän tiedon tai halventavan tai arkaluonteisen sisällön levittäminen toisesta ihmisestä on Facebookissakin rikos. Lisäksi kannattaa muistaa vanha tosiasia, että kaikki, joka verkkoon on kerran ladattu - vaikka kyseessä olisi suljettukin ryhmä - jää sinne pysyvästi tavalla tai toisella ja voi päätyä ns. vääriin käsiin. Osoitteita, syntymäaikoja tai muita henkilökohtaisia tietoja ei kannata julkaista.

Uskon toki, että teidän ryhmässänne rippikuvaa ollaan julkaisemassa myönteisessä ja kunnioittavassa hengessä. Siltikin kuvien henkilöillä on oikeus vaatia kuvansa poistamista, jos he niin haluavat.

Facebookin paikallisryhmät tuovat parhaimmillaan vanhoja ystäviä ja sukulaisia yhteen, vahvistavat paikkakuntalaisten yhteenkuuluvuutta ja oman seudun historian tuntemusta ja tuovat jäsenilleen iloa monin tavoin. Siksi toivon, että kohtaamiset kuvien ympärillä voivat jatkua, harkitusti ja vastuullisesti toimien. Jo se, että ryhmässänne mietitään näitä asioita, on hyvä alku.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia