19.4.2021

Miten Martta Terävän valokuvaamon kuvatilauksen voisi ajoittaa?

Tarjouskirje

Miehet esittävät ohjelmanumeron tehdasjuhlissa

Valokuvaamo Martta Terävä on toiminut ainakin 1950-luvulla Tampereella. Liikkeen toimesta on valokuvattu mm. Keikyässä toimineen/toimivan yhtiön Finnish Chemicals Oy:n henkilökuntajuhlia. Minulla on kuvia eri vuosilta, ja niissä on osassa käytetty viisinumeroista koodia ilmeisesti merkitsemään kuvasarjaa. Esim. 68329-5, missä 5 merkitsee ilmeisesti kuvasarjassa kuvan järjestysnumeroa. Pienin numero, joka minulla on, on 63550 ja suurin tuo edellä mainittu. Onko teillä tietoa, voiko näistä päätellä tai tiedättekö te tuon perusteella kuvausvuotta tai muuta aikaan sidottua? Laitan mukaan kuvan ja yhden heidän tarjouskirjeensä yhtiölle.

Amanuenssi Sofia Lahti vastaa:

Martta Terävän kuvaamo oli toiminnassa ainakin 1920-luvulta 1970-luvulle, ja sen aineistoja on lukuisissa suomalaisissa museoissa. Kuvaamo toimi aluksi muotokuvastudiona, mutta dokumentoi sittemmin mm. monenlaisia teollisuuden aloja. Jos kuvaamon tilauskortistot tai kuvauspäiväkirjat olisivat säilyneet, niistä voisi löytyä selitys noille numerosarjoille. Meillä ei ole kuitenkaan tietoa kuvaamon arkistojen säilymisestä.

Valokuvaamojen numerointiperiaatteet vaihtelivat, joten tuntematta Terävän arkistoja on vaikea sanoa, oliko heillä käytössä vain juokseva numerointi vai sisältyykö numerosarjoihin muutakin logiikkaa. Ajattelin ensin, että sarjojen ensimmäiset kaksi numeroa voisivat viitata vuosilukuun eli tässä tapauksessa vuosiin 1963 ja 1968 - mutta esimerkkikuvasi ei viittaa 1960-lukuun, joten nähtävästi numerot eivät sittenkään liity vuosilukuihin.

Keikyän tehtaan kuvien ajoitukseen saadaan varhaisin aikaraja vuodesta 1937, jolloin tehdas perustettiin. Miesten pukujen perusteella arvioisin, että kyseinen kuva on myös 1930-luvun lopulta.  

Jos haluat vielä jäljittää mahdollisia lisätietoja Keikyän tehtaan kuvista, voisit kysyä alueen maakuntamuseosta eli Satakunnan museosta, onko siellä tehtaaseen liittyvä aineistoa. Martta Terävän arkistoista puolestaan saattaisi olla tietoa Museokeskus Vapriikissa. Todennäköisintä valitettavasti on, että Terävän arkistot ovat kuvaamon lopettamisen jälkeen kadonneet.

Kommentoi tätä kysymystä

Kysy oma kysymys

Tulosta tämä kysymys

Kysymyksiä kuvina

Ladataan kuvia